Vad handlar det om?

Grundtemat i min första bok "Det Godas och det Sannas makt" är tankens kraft. Vi skapar själva den värld vi lever i genom vårt sätt att se på oss själva, andra människor, livet och världen i stort. Vad vi tänker, tror på och uppmärksammar blir förverkligat - väljer vi att bara se det negativa så blir det vår verklighet. Men väljer vi att tro på det goda och positiva i varje situation så skapar vi en bättre värld.
I boken möts två världar med helt olika verklighetsuppfattningar. Å ena sidan en grupp indianer i Amazonas regnskog som besitter kunskapen om det Godas och det Sannas makt - den positiva tankens kraft. Å andra sidan USA.s försvarsmakt som styrs av rädslans makt, som yttrar sig i form av våld och egennytta.

När USAs försvarsdepartement får reda på upptäckten av en telepatisk kommunikation mellan någon/något i Amazonas regnskog och någon/något intill månen får CIA i uppdrag att skicka en expedition till Amazonas för att undersöka saken. Matt, en ung antropolog blir en av deltagarna och det visar sig att den indian, Anante, som avsiktligt avslöjat sin kommunikation med Nefi, har valt Matt till en särskild uppgift.


Anantes syfte är att återge människorna kunskapen om det Godas och det Sannas makt eftersom världen håller på att gå under på grund av okunskap, vilket yttrar sig i rädsla, ondska och dårskap och en känsla av maktlöshet. I den ångande regnskogen förklarar Anante för sina besökare att vi med våra tankar skapar den värld vi lever i och att med den rätta kunskapen kan alla bidra till att skapa en bättre värld – det finns många verkligheter och vi väljer själva vad vi ska tro på. Med hjälp av den kunskap Anante har om varje individ försöker han övervinna CIA-agenternas tvivel och ge dem tilltro till deras egen förmåga att verka för det goda.

Boken innehåller många ingredienser med mycket filosofi och psykologi, men även humor och spänning.

P.S. Boken består av 51 kapitel - 293 sidor i A5 pocketformat .